Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Kadriye Güldüren
 • Görevi : Yaygın Eğitim Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 3614
 • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  20.05.1985 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğmuştur.

  Anadolu Ünivesitesi' nin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olup, aynı zamanda Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nü de bitirmiştir.

  2007 yılında Balıkesir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış olup, 2014 - 2019 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünde, Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. • Görevleri

Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde istihdam ve bu bağlamda mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak üzere oluşturulan Belediye Başkanı veya Genel Sekreter ya da Genel Sekreter Yardımcısının katılmadığı durumlarda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

(2) Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak ve işletmek, işlettirmek, hazırlanan tüm sertifikaların Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı olmasını sağlamak,

(3) Meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak,

(4) Meslek ve beceri kazandırma kursları kapsamında üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek ve beceri kazandırma kursları alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(5) Üniversite ve yüksekokullar hariç, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini Başkanlık birimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordine ederek, imkânlar dâhilinde karşılamak,

(6) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açmaktır.

(7) Alan araştırmaları sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek,

(8) Kentlilere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme geliştirme imkanlarını sağlamak,

(9) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak içim mesleki ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,

(10)  Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,

(11) Vatandaşlarımıza toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

(12) Türkiye genelinde kültür-sanat etkinliklerini takip etmek, gerekli görüldüğünde uygulatılması için çalışma yapmak,

(13) Konserler ve gösteriler tertip etmek ve gerçekleştirmek,

(14) Konservatuar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek,

(15) Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve tamir ettirmek,

(16) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte Pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmaktır.