Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi, Yol Projesine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Altıeylül ilçesi, Gümüşçeşme Mahallesi, Yol Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2021 tarihli ve 589 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

31.05.2021 tarihli ve 589 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ve ilişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.07.2021 ve 06.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.7.2021 11:26:42