İhaleler

Tarih Birim Konu
14.09.2020 00:00 / 16.10.2020 00:00 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan 49 Adet Taşınmazın Satış İhalesi