Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mahallesi, 781 Ada, 1 Parsel, 782 Ada, 4 Parsel ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.04.2021 tarihli ve 454 sayılı kararı ile; Dursunbey İlçesi, Bozyokuş Mahallesi, 781 ada, 1 parsel, 782 ada, 4 parsel ve çevresine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, belediyemiz internet sayfasında 27.05.2021 ve 25.06.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 27.5.2021 09:25:43