İlimiz Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi Kestane Koyu/Karaca Sitesi’ne Ait Kıyı Kenar Çizgisi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.05.2021 tarihli ve E-51384593-305.05-988720 sayılı yazısı ile ilimiz Ayvalık ilçesi, Küçükköy Mahallesi Kestane Koyu/Karaca Sitesi’ne ait J17-a-18-a-03-a nolu halihazır harita paftası üzerine valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarımı talep edilmiş olup 3627 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş ve 3627 Sayılı Kıyı Kanunu’nun uygulamasına dair yönetmeliğin 9. Ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

İlimiz Ayvalık ilçesi, Küçükköy Mahallesi Kestane Koyu/Karaca Sitesi’ne ait J17-a-18-a-03-a nolu halihazır harita paftası 3627 Sayılı Kıyı Kanunu’nun uygulamasına dair yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca belediyemiz internet sayfasında 04.06.2021 ve 03.07.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 4.6.2021 09:47:30