Savaştepe İlçesi Hürriyet Mahallesi 152 Ada 61, 67, 68, 69, 70, 286, 287 ve 288 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve İlave NİP Teklifi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 662 sayılı kararı ile; Savaştepe İlçesi Hürriyet Mahallesi 152 ada 61, 67, 68, 69, 70, 286, 287 ve 288 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlave Nazım İmar Planı teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.06.2021 tarihli ve 662 sayılı kararı ile onaylanan ve ilişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.07.2021 ve 10.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.7.2021 12:15:56