Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Faruk Öncü
  • Görevi : Kütüphane ve Müzeler Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    1981 Balıkesir doğumlu olan Faruk ÖNCÜ, ilk, orta ve lise eğitimimi Balıkesir'de; lisans öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamlamıştır.

    Kentimizin ortak hafızası niteliğindeki Kent Arşivi'nin 2006'da gerçekleştirilen kuruluşundan itibaren “Kent Arşivi Sorumlusu”; aynı zamanda  Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi personeli olarak görev yapmıştır. Ayrıca gönüllülük esasıyla hizmet veren Balıkesir Kent Konseyi'nin 2012-2014 yılları arasında Kültür - Sanat Çalışma Gurubu Başkanlığını yürütmüştür.

    “Tarihi Balıkesir Evleri” isimli bir yayın, kent kültürü ve mimarisi alanlarında ise bir kaç kişisel makale ve bildiriye imza atan ÖNCÜ, evli ve iki çocuk babasıdır.  • Görevleri

Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Tüm kütüphanecilik ve müzecilik iş ve işlemlerini çağdaş ölçütler içerisinde yerine getirmek. Bu amaçla,

a) Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri,

b) Kent müzeleri, sanat müzeleri, etnografı müzeler,

c) Anı evleri ve araştırma merkezleri,

ç) Kültür mirası el sanatlarını yaşatma ve sergileme atölyeleri,

d) El sanatları eserleri, el yazmaları, tablolar, haritalar, gazeteler vb. her türlü eserin bakım onarım ve restorasyonu için laboratuvarlar, gibi yeni kültür ve sanat tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

(2) Mevcut müzelere tarihi ve sanat değeri olan yeni eserler kazandırmak, müze envanterini ve kütüphane koleksiyonlarını çoğaltmak,

(3) Müze envanterleri ve kütüphane koleksiyonlarının kataloglarını basılı ve dijital ortamda yayınlamak,

(4) Halkın okuma alışkanlığını geliştirmek için kitap yayın çalışmaları yapmak, kütüphane içi ve dışı diğer faaliyetleri planlamak ve uygulamak,

(5) Hemşerilerin Müzeleri tanıması ve gezmesini temin etmek için her türlü çalışmayı yapmak,

(6) Müzeler Haftası ve Kütüphaneler Haftası kutlama programlarına etkili olarak katılmak,

(7) Tarihi eserlerin korunmasına, sahip çıkılmasına ve halkımızın hizmetine sunulmasına katkı koymak, onarmak, projeler hazırlamak ve uygulamak, müzelerde sergiler düzenlemek,

(8) Kültür ve tabiat varlıklarını, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânları, bunların işlevleri ve durumlarını takip etmek, envanter güncellenmesi çalışmalarını İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü gözetiminde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile koordine etmektir.