Teftiş Kurulu Başkanlığı

ulasim
  • Adı : Aydın Pehlivan
  • Görevi : Teftiş Kurulu Başkanı

  • Özgeçmiş

    1982 yılında Balıkesir’de doğan Aydın PEHLİVAN, 2004 yılında Akdeniz Üniversitesini bitirdi. 2004-2011 yılları arasında Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Sosyal Güvenlik Kurumunda çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yaptı.

    2015 yılı Mayıs ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak göreve başlamış olup 2015 - 2017 yılları arasında vekaleten Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürütmüştür. Halen Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.  • Görevleri
Büyükşehir Belediye teşkilatına bağlı tüm birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususların, ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olmasının sağlanmasıdır. Vizyonumuz Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve diğer idari personelin değişen mevzuatlar gereği gerekli uyumu sağlayabilmeleri açısından eğitim çalışmalarına önem verilmesidir.

İlke ve Değerlerimiz

1- Yapılan iş ve işlemleri Belediyemizin çıkarını gözeterek, objektif bir şekilde en kısa zamanda gerçekleştirmek.
2- Teftiş edilen birim ve personeli mevzuat hükümlerine tabi olmak hususunda teşvik ve telkin etmek.

Stratejik Amaç

1- Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet birimlerinin (Daire Başkanlıklarının) ilgili kanun yönetmelik ve genelgelere uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek,
2- Belediye personelinin mevcut mevzuat hükümlerine, sosyal ahlak ve etik kurallara bağlı çalışmalarını sağlamak,
3- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca dilekçe veren ilgililere kanuni süreler içerisinde cevap verilmesini temin etmektir. 

Hedeflerimiz

Teftiş Kurulumuzca 657 Sayılı D.M.K.’na tabi personel ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi personel hakkında düzenlenen raporların Makam onayına, Valilik Makamından alınan Olur’lar gereğince de 4483 Sayılı Yasaya göre yapılan ön inceleme raporlarının Valilik Makamına sunulması, Belediye şirketlerinin yapmış olduğu faaliyet ile her türlü iş ve işlemlerinin usul ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi ile her yıl sonunda alınan Olur’lar gereğince, Belediyemiz birimlerinin yıllık teftişlerinin belirlenen sürede yapılmasıdır.